Berry-White-Choc-Müesli

hoher Ballaststoffgehalt
ohne Palmöl
CHF 12.90
CHF 46.90
statt CHF 51.60
%
CHF 65.90
statt CHF 77.40
%